• +دانلود
    فیلم کامل نخل برداری ظهر عاشورای اشکذر پخش شده از شبکه سه سیما
    می توانید فیلم روز عاشورای حسینیه سفید اشکذر محرم97 پخش شده از شبکه سه سیما را در ادامه مشاهده کنید.
    +دانلود
    فیلم نخل برداری ظهر عاشورای اشکذر پخش شده از شبکه سه سیما
    شما میتوانید فیلم روز عاشورای حسینیه سفید اشکذر که از شبکه سه سیما پخش شد را در ادامه مشاهده کنید.