• +دانلود
    فیلم نخل برداری ظهر عاشورای اشکذر پخش شده از شبکه سه سیما
    شما میتوانید فیلم روز عاشورای حسینیه سفید اشکذر که از شبکه سه سیما پخش شد را در ادامه مشاهده کنید.