• Sabat Sabat
  • تمام آنچه باید درباره بومی گزینی بدانید؛
    نحوه پذیرش بومی دانشگاهها/ تغییرات مهم در ظرفیت بومی رشته پزشکی
    بومی گزینی در نظام آموزش عالی کشور از سال ۶۹ تاکنون به شکل های مختلف اجرا شده و امسال نیز در برخی از رشته­ ها و دانشگاه­ها امتیازات خاصی برای داوطلبان بومی در نظر گرفته شده است.