• تصاویر از تصادف دو خودرو در جاده حسن آباد – اشکذر
    نبود علائم ترافیکی و روشنایی علت حادثه تصادف دو خودرو در جاده حسن آباد - اشکذر اعلام شد.