• آمار

  • 4,823
  • 304
  • 12,367
  • 714

 • با توجه به حوادث اخیر در قطارهای یزد، مردم نسبت به ناوگان ریلی بی اعتماد شدند
  در خصوص حوادث اخیر در حوزه حمل و نقل ریلی کشور با بیان اینکه متاسفانه ناوگان ریلی و ناوگان هوایی در کشور وضعیت مناسبی ندارد اظهار داشت: آنچه انتظار می رود این است که مردم در قبال پرداخت هزینه از امکانات خوبی نیز برخوردار شوند.