• آمار

  • 8,419
  • 505
  • 16,310
  • 929
 • رئیس اداره ثبت احوال اشکذر خبر داد
  «امیر علی» و «فاطمه» نام های پرطرفدار در شهرستان اشکذر
  رئیس اداره ثبت احوال اشکذر در خصوص بیشترین اسامی انتخاب شده از سوی والدین برای فرزندانشان گفت: انتخاب نام امیر علی در بین نوزادان پسر و فاطمه در بین نوزادان دختر، ازجمله بیشترین اسامی استفاده شده است.