• +گزارش تصویری
    دژ تاریخی اشکذر قامت شکسته به استقبال مهمانان نوروزی می رود
    با توجه به هشدار مکرر رسانه‌ها نسبت به ترک‌های عمیق بر پیکر قلعه تاریخی اشکذر، مسئولان با توجهی تمام، فقط نظاره‌گر فروپاشی آن هستند/جای تأسف دارد، قلعه اشکذر که باید را برای بازدید مهمانان نوروزی آماده شود، فضای بیرونی آن‌ محل تجمیع زباله شده است.

    روح زندگی در خانه های سنتی یزد
    خانه شکوهی یزد، خانه ای بسیار زیبا است که در کنار مسجد جامع یزد قرار گرفته و بانی اولیه این بنا مرحوم وزیری موسس کتابخانه وزیری یزدبوده است و بعد به تملک آقای شکوهی درآمده و تغییر نام داده است.