• نظرسنجی

    آیا توزیع اعتبارات استانی در حوزه میراث فرهنگی در شان شهرستان اشکذر بوده است؟


  • مسجد ملااحمد مجومرد مرمت می‌شود
    بنای تاریخی ـ مذهبی مسجد ملااحمد مجومرد با اعتباري معادل یکصد و نوزده میلیون ريال مرمت می شود.