• آمار

  • 4,823
  • 304
  • 12,367
  • 714

 • مسجد ملااحمد مجومرد مرمت می‌شود
  بنای تاریخی ـ مذهبی مسجد ملااحمد مجومرد با اعتباري معادل یکصد و نوزده میلیون ريال مرمت می شود.