• آمار

  • 4,277
  • 276
  • 12,367
  • 714

 • برگزاری نشست مشترک اداره اوقاف و امور خیریه و شهرداری اشکذر
  نشست مشترک شهرداری و اداره اوقاف شهرستان جهت تعیین تکلیف اراضی موقوفه واقع در طرح های توسعه شهری برگزار شد.