• آمار

  • 4,825
  • 305
  • 12,367
  • 714

 • موزه ی مردم شناسی اشکذر آینه‌ی تمام‌نمای فرهنگ و آداب و رسوم+تصاویر
  موزه ی مردم شناسی اشکذر، آینه تمام نمای تاریخ زندگی پیشینیان است ،مکانی که دستاوردها ، آثار فرهنگی و هنری میراثمان از گذشته های دور در آنجا نهفته است.