• نظرسنجی

    آیا توزیع اعتبارات استانی در حوزه میراث فرهنگی در شان شهرستان اشکذر بوده است؟

  • فرماندار در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان؛
    استفاده از ظرفیت مطبوعات و رسانه ها در جهت پیشگیری از مواد مخدر
    فرماندار اشکذر در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان استفاده از ظرفیت مطبوعات و رسانه ها در جهت پیشگیری از مواد مخدر را خواستار شد.