• تساوی مدعیان قهرمانی لیگ برتر استان در هفته دوم از دور برگشت
    در هفته دوم از دور برگشت تیم شهرداری اشکذر، در برابر تیم مهربد میبد به تساوی رسید.