• آمار

  • 6,707
  • 324
  • 16,371
  • 800
 • به جهت مهارت درپخت:
  قطاب یزد ثبت ملی شد
  مهارت در پخت شیرینی قطاب یزدی به شماره 1184 در لیست آثار ناملموس ملی به ثبت رسید.