• تاریخچه مطبوعات اشکذر؛
    ماهنامه اشکذر با همه ی تلاشها برای ادامه ی حیاتش، فعلا حق حیات از او گرفته شد
    مطبوعات محلی اشکذر آنقدر کم رمق که نزدیک به نبودن و این یکی دو تا هم که هستند و نفسی می کشند اگر کسی به دادشان نرسد با قدم های لرزانی که دارند عمر طولانی برایشان متصور نیست.
    فرماندار اشکذر در بازديد از دفتر روزنامه بشارت نو؛
    اشکذر دهکده سوارکاری کشور می شود/توجه ویژه به مطبوعات و ویژه نامه‌های محلی
    فرماندار اشکذر با اشاره به سند چشم انداز شهرستان، اسب و سوارکاری را یک فرصت برای اشکذر دانست و افزود: در نظر داریم که دهکده‌ی بزرگ سوارکاری و گردشگری در اشکذر راه‌اندازی شود و شهرستان اشکذر قطب سوارکاری کشور شود.