• در جلسه ستاد نماز جمعه اشکذر؛
    امام جمعه اشکذر خواستار رفع سریع مشکلات توسعه مصلی شد
    امام جمعه اشکذر با اشاره به لزوم پیگیری برای انجام امور مصلی نماز جمعه اظهار داشت: امیدواریم تا طی روز های آینده جلسه ای با حضور رئیس میراث فرهنگی هرچه زودتر مشکلات توسعه مصلی اشکذر برطرف شود.