• نشست مشاورین فرماندار در امور ایثارگران برگزار شد
    در نشست مشاورين فرماندار در امور ايثارگران با فرماندار اشکذر، برگزاري گردهمايي رزمندگان و طرح ساماندهي گلزار شهداي شهرستان مورد بررسي قرار گرفت.