• مردی که اشکذرِ تشنه را حیاتی دوباره بخشید/ یادبود حاج حسین رحیمی مقدم
  حاج حسین رحیمی مقدم رنج و بی تابی مردم را تاب نیاورد و با توجه به ضرورت حیاتی و نیاز اشکذرسرمایه خود را خرج کرد و با حفر چاه عمیق، از عمق زمین آب فراوان برآورد که چون رحمت الهی در ریگزار اشکذر فرو بارید، چشم و دل مردم روشن شد.
  + تصاویر
  زندگی و آثار مرحوم دکتر حسین خدیوجم اشکذری (۳)/فارسی‌زبانان آشنایی خود با غزالی را مدیون تلاش‌های استاد خدیو جم هستند
  "یا سیدنا الخدیو یا دوست/ ای با من و با تمام دنیا دوست" این شعر را مرحوم اخوان ثالث در وصف مهمان‌نوازی و خوش‌مشربی دکتر حسین خدیوجم سروده است.
  + تصاویر
  زندگی و آثار مرحوم دکتر حسین خدیوجم اشکذری (۲)/استعفای اجباری به دلیل مقابله با پرونده حیف‌ومیل وزیر
  دکتر حسین خدیوجم ۱۳۵۳ به سمت رایزنی فرهنگی ایران در کشور افغانستان منصوب شد اما به دلیل مقابله با پرونده حیف‌ومیل وزیر وقت فرهنگ، مجبور به استعفا شد.
  قسمت اول/
  زندگی و آثار مرحوم دکتر حسین خدیوجم اشکذری (۱)/دانشمندی که همواره دانشجو بود
  سیدحسین خدیوجم فرزند سیدعلی به سال 1306خورشیدی درشهر مشهد دیده به دنیا گشود پدرش از اشکذری هایی بود که به مشهد مهاجرت کرده بودند.

  یادبود بزرگان شهرستان(1)/
  آیت الله سید مرتضی فیروزآبادی گوهری فرزانه در کویر
  آیت الله سید مرتضی حسینی فیروزآبادی از جمله عالمان مشهور معاصر است که برخی کتب خود را بر پایه کتب معتبر اهل سنت نگارش کرده است.