• اسماعیل آذر پدر مشاعره ایران در اشکذر:
    مولوی فرهنگ ایران را به جهان نشان داد/کتابهای مولوی پرفروش ترین درکشور های غربی
    اسماعیل آذر پدر مشاعره ایران در جشنواره استانی شعر مولانا اشکذر اظهار داشت: ایران قطب فرهنگ است و مولوی توانست این فرهنگ را به جهان نشان دهد.