• آمار

  • 8,433
  • 506
  • 16,310
  • 929
 • رييس بنياد مسكن اشكذر خبر داد:
  از احداث مسکن محرومین تا طرح هادی روستاهای بخش مرکزی و خضرآباد
  رييس بنياد مسكن شهرستان اشكذر اظهار داشت: در راستاي احداث مسكن محرومين ، ساخت 20 واحدي شهرك رسالت صدرآباد رستاق و 28 واحدي زرين شهر اشكذر محقق شده است .