• +عکس
    افتتاح موزه مسجدقوام آباد با حضور مسئولان شهرستان اشکذر
    موزه مسجدقوام آباد با حضور مسئولان بخش خضرآباد و جمعی از مسئولان شهرستان اشکذر گشایش یافت.