• معرفی جاذبه های گردشگری‌ (5)
    مسجد جاج رجبعلی اشکذر نمایی از معماری دوران قاجار
    مسجد حاجی رجبعلی اشکذر یکی از بناهای تاریخی و زیبای شهرستان اشکذر که دارای ایوانی تابستانی و گرمخانه و چهار دری ورودی با ستون هایی معتبر و صحن و گنبد است.