• گزارش تصویری/
    اولین دوره مسابقات زورخانه ای اشکذر برگزار شد
    اولین دوره مسابقات زورخانهای شهرستان اشکذر و بخش زارچ به میزبانی زورخانه مرتضی علی (ع) اشکذر برگزار شد.