گزارش تصویری/
اولین دوره مسابقات زورخانه ای اشکذر برگزار شد
اولین دوره مسابقات زورخانهای شهرستان اشکذر و بخش زارچ به میزبانی زورخانه مرتضی علی (ع) اشکذر برگزار شد.