• کم تحرکی و نشستن طولانی مدت بیش از چاقی موجب مرگ می شود!
    سبک زندگی امروزه باعث شده ما مدت زمان زیادی را در حالت نشستن سپری کنیم، نشستن در اداره یا محل کار، مدرسه، ماشین، یا پشت کامپیوتر یا جلوی تلویزیون. گذشته از اینکه خود این وضعیت زنگ خطری برای مرگ زودرس است، کم تحرکی و به دنبال آن چاقی و مشکلات جسمانی می تواند خطرات بیشتری را به دنبال داشته باشد.