• پایان گام اول مرمت برج دژ تاریخی اشکذر با هزینه ۱۲۰ میلیون ریال
    سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان اشکذر گفت : گام اول مرمت برج ضلع جنوب شرقی قلعه اشکذر با 120 میلیون ریال هزینه به پایان رسید.