• عکس/
    یادها و خاطره ها (۲)/تصاویر کلنگ زنی مسجد مهدیه اشکذر در سال ۵۱
    مرحوم علیرضا بیطرف از جمله خیرین نیک اندیش اشکذری بود که به ساخت بنای مسجد مهدیه اشکذر و کتابخانه در کنار این مسجد همت گماشت.