• پانزدهمین جشنواره خیّرین مدرسه ساز استان برگزار شد
    پانزدهمین جشنواره خیّرین مدرسه ساز استان با حضور بانوان و همسران خیّر در یزد برگزار شد