مدیر کل تبلیغات اسلامی استان یزد در اشکذر:
رضایت دشمنان در نابودی کامل ماست
حجت الاسلام حسینی کوهستانی در همایش ائمه جمعه و جماعات و فرماندهان رده های مقاومت بسیج شهرستان اشکذر اظهار داشت: رضایت دشمنان در نابودی کامل ماست .