• نظرسنجی

    میزان رضایت شما نسبت به شماره سوم و چهارم از مجله خبری به اضافه اشکذر

  • Sabat Sabat

  • دیدار مدیرعامل شرکت مخابرات استان با فرماندار اشکذر
    فرماندار اشكذر: پيگيري دستگاه قضايي و نيروي انتظامي در راستاي شناسايي و برخورد با عوامل سرقت سيم و كابل هاي شركت مخابرات در شهرستان امري ضروري است.