• نظرسنجی

    آیا توزیع اعتبارات استانی در حوزه میراث فرهنگی در شان شهرستان اشکذر بوده است؟

  • مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور موافقت کرد؛
    تبدیل درمانگاه تامین اجتماعی اشکذر به کلینیک تخصصی
    درسفر "دکتر نوربخش" مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور به شهرستان اشکذر با راه اندازی کلینیک تخصصی موافقت شد.