• * نظرسنجی

    به نظر شما پیگیری کدامیک از مسائل ورزشی شهرستان، اولویت بالاتری دارد؟

  • Sabat
  • مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور موافقت کرد؛
    تبدیل درمانگاه تامین اجتماعی اشکذر به کلینیک تخصصی
    درسفر "دکتر نوربخش" مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور به شهرستان اشکذر با راه اندازی کلینیک تخصصی موافقت شد.