• در بازدید مسئولین از دبیرستان دخترانه عترت مطرح شد:
    از سرقت شیرهای آب مدرسه تا تجهیز آزمایشگاه ها
    فرماندار اشکذر و مديركل آموزش و پرورش استان يزد از دبيرستان دخترانه عترت اشكذر بازديد و از نزديك مسائل و مشكلات اين واحد آموزشي را بررسي كردند.