• + عکس
    رقابت بیش از ۱۲۰ نفر دانش آموزان مدارس اشکذر در مسابقات تورنی تیم ریاضی
    با حضور بيش از 120 نفر دانش آموزان مدارس شهرستان اشكذر مسابقات تورني تيم رياضي در سالن شهيد مختاري آموزش و پرورش برگزار شد.