• سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری شهرستان اشکذر عنوان کرد
    مرمت و احیای مدارس تاریخی شهرستان اشکذر نیازمند اعتبار
    سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری شهرستان اشکذر اظهار داشت: مرمت و احیای مدارس تاریخی شهرستان اشکذر نیازمند جذب اعتبار است.