• آمار

  • 8,681
  • 520
  • 16,310
  • 929
 • افتخاری دیگر برای شهرستان اشکذر؛
  کاظم ابراهیمی صدر آبادی مدیرعامل مخابرات شد
  مهندس کاظم ابراهیمی صدرآبادی به عنوان مدیرعامل شرکت مخابرات ایران انتخاب شد.