• * نظرسنجی

    به نظر شما پیگیری کدامیک از مسائل ورزشی شهرستان، اولویت بالاتری دارد؟

  • Sabat
  • افتخاری دیگر برای شهرستان اشکذر؛
    کاظم ابراهیمی صدر آبادی مدیرعامل مخابرات شد
    مهندس کاظم ابراهیمی صدرآبادی به عنوان مدیرعامل شرکت مخابرات ایران انتخاب شد.