• نظرسنجی

    آیا توزیع اعتبارات استانی در حوزه میراث فرهنگی در شان شهرستان اشکذر بوده است؟

  • امشب؛
    محفل انس با قرآن کریم با حضور قاری مصری در اشکذر برگزار می شود
    محفل انس با قرآن کریم با حضور قاری مصری، امشب در حسینیه حاج سید اسماعیل اشکذر برگزار می شود.