• آمار

  • 6,155
  • 292
  • 16,371
  • 800

 • نشست هم اندیشی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر با هیأت رئیسه برگزار شد
  اولین جلسه هم اندیشی کارکنان با ریاست واحد و اعضای هیأت رئیسه، در سالن کنفرانس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر برگزار شد.