• نظرسنجی

    آیا توزیع اعتبارات استانی در حوزه میراث فرهنگی در شان شهرستان اشکذر بوده است؟

  • طی حکمی؛
    بخشدار جدید خضرآباد منصوب شد
    استاندار یزد طی حکمی "محمد حسین غلامزاده" را به عنوان بخشدار جدید خضرآباد منصوب کرد.