• طی حکمی؛
    بخشدار جدید خضرآباد منصوب شد
    استاندار یزد طی حکمی "محمد حسین غلامزاده" را به عنوان بخشدار جدید خضرآباد منصوب کرد.