• +عکس
    محمد جلال غلامزاده رسما سپاهانی شد
    محمدجلال غلامزاده فوتبالیست خوش آتیه اشکذری قرارداد سه ساله خود را باتیم امید سپاهان بست.