• آمار

  • 9,449
  • 590
  • 12,477
  • 706
 • رئیس جهادکشاورزی شهرستان اشکذر عنوان کرد؛
  افزایش ۳۵درصدی تولید پسته درشهرستان اشکذر
  رئیس جهادکشاورزی شهرستان اشکذر با اشاره به افزایش 35درصدی تولید پسته درشهرستان اشکذر اظهار داشت:پسته اولین محصول تولیدی شهرستان از نظرسطح زیر کشت، تولید و ارزش و اهمیت اقتصادی است.