• مدیر کل محیط زیست استان:
    آینده بدی در انتظار محیط زیست یزد است
    مدیر کل محیط زیست استان یزد گفت: توسعه پایدار بدون پیشگیری از آلودگی‎های زیست محیطی ممکن نیست.

    سختی با فرماندار محترم اشکذر/
    احداث کارخانه شیشه و توسعه صنایع آلاینده به قیمت سلامتی مردم!؟
    جناب آقای شاه حسینی، شما حرف از تدوین سند چشم انداز 1404 شهرستان می زنید آیا وقتی این سند اجرایی نشود فایده ای دارد؟