• آمار

  • 5,947
  • 275
  • 16,371
  • 800
 • امام جمعه اشکذر در جمع مبلغان و روحانیون شهرستان تاکید کرد
  ذکر مشکلات فرهنگی و محلی شهرستان در منابر توسط روحانیون
  امام جمعه اشکذر در جمع مبلغان و روحانیون شهرستان، بر ذکر نکات محلی، مشکلات فرهنگی و مفاسد در حال شیوع ازجمله فحشا و مواد مخدر توسط روحانیون در حاشیه مراسم‌ها و منبرها تاکید کرد.