• + فایل نشریه
  گزارش از یک رویداد مهم فرهنگی در شماره دهم ماهنامه اشکذر
  دهمین شماره ماهنامه «اشکذر» با مطالب متنوعی در حوزه ادبیات، ورزش، سیاست و فرهنگ منتشر شد.

  ششمین شماره ماهنامه اشکذر منتشر شد
  ششمین شماره ماهنامه  اشکذر، به همت موسسه فرهنگی هنری آسمان کویر اشکذر منتشر شد.
  +فایل نشریه
  سومین شماره ماهنامه اشکذر منتشر شد
  سومین شماره ماهنامه اشکذر را از اشکذر نیوز ببینید
  +فایل نشریه
  ماهنامه اشکذر در آستانه سال جدید منتشر شد
  دومین شماره ماهنامه اشکذر، در آستانه سال جدید منتشر شد.

  ویژه نامه ی اشکذر هفته نامه روزنه منتشر شد
  ویژه نامه ی شهرستان اشکذر هفته نامه ی روزنه با همکاری موسسه فرهنگی هنری آسمان کویر اشکذر منتشر شد.