• نظرسنجی

    آیا توزیع اعتبارات استانی در حوزه میراث فرهنگی در شان شهرستان اشکذر بوده است؟

  • +گزارش تصویری
    تساوی تیم امید شهرداری اشکذر در لحظات پایانی
    تیم امید شهرداری اشکذر در لحظات پایانی به نتیجه تساوی رسید.