• گزارش خبرنگار اشکذر نیوز؛
    سنت ۷۰ ساله کشاورزان کذابی برای جلوگیری از هدر رفت آب
    کشاورزان کذابی هر ساله برای جلوگیری از هدر رفت آب با اعلام عمومی به لايروبي و پاک‌سازی انهار می پردازند.