• پارسائيان:
    فضای کتابخانه های یزد در حد استانداردهای کشور/ ۷٫۵ متر کتابخانه به ازای هر ۵۰ نفر
    مديركل كتابخانه هاي عمومي استان يزد گفت: در استان يزد به ازاي هر 50 نفر 7.5 متر فضاي كتابخانه عمومي وجود دارد كه در كشور در اين زمينه داراي رتبه برتر هستيم