• برگزاری سومین دوره انتخابات کانون مداحان و شعرای آیینی در اشکذر
    سومین دوره انتخابات کانون مداحان و شعرای آیینی شهرستان اشکذر با حضور مداحان و شعرای آیینی برگزار شد.