• آمار

  • 4,497
  • 282
  • 12,367
  • 714

 • راننده تاکسی در اشکذر توسط مسافر غیر بومی به قتل رسید
  راننده تاکسی در اشکذر که چند روز پیش توسط مسافر غیر بومی خود ربوده شده بود، به قتل رسید.