• نظرسنجی

    میزان رضایت شما نسبت به شماره سوم و چهارم از مجله خبری به اضافه اشکذر

  • Sabat Sabat
  • کارگردان برنامه تلویزیون شبکه تابان خبر داد:
    محرم از نگاه عکاسان اشکذری در قاب سیمای یزد
    کارگردان برنامه تلویزیون شبکه تابان از اجرای ویژه برنامه "قاب سرخ" در ایام محرم با موضوع محرم از نگاه عکاسان یزدی خبر داد.