• * نظرسنجی

    به نظر شما پیگیری کدامیک از مسائل ورزشی شهرستان، اولویت بالاتری دارد؟

  • Sabat
  • کارگردان برنامه تلویزیون شبکه تابان خبر داد:
    محرم از نگاه عکاسان اشکذری در قاب سیمای یزد
    کارگردان برنامه تلویزیون شبکه تابان از اجرای ویژه برنامه "قاب سرخ" در ایام محرم با موضوع محرم از نگاه عکاسان یزدی خبر داد.