• بازنشر/
    یادها و خاطره ها (۱)/ فیلم عزاداری محرم اشکذر در دهه هفتاد
    عزداداری محرم دهه هفتاد در حسینیه سفید اشکذر توسط نوجوانان هیئت علی اصغر اشکذر (محله شهدا) در ادامه مشاهده می کنید.