• + دانلود بخشی از فیلم
    لوح فشرده «نخل سرخ» عزاداری عاشورای ۹۴ اشکذر عرضه شد
    لوح فشرده «نخل سرخ» عزاداری روز عاشورای اشکذر، تهیه شده توسط پایگاه خبری اشکذر نیوز عرضه شد.